Przepraszamy

Przepraszamy

Nie można znaleźć szukanej strony. Może być ona już niedostępna.

Sprawdź jeszcze raz wprowadzony adres i spróbuj ponownie.

Można też przejść do strony głównej Pomoc techniczna firmy Dell lub przeglądać witrynę za pomocą katalogów.

Aby uzyskać dostęp do witryny pomocy technicznej firmy Dell na całym świecie, wybierz opcję z poniższej listy:

Cała pomoc techniczna
Subskrypcje aktualizacji technicznych
Centrum pomocy technicznej dla rozwiązań bezprzewodowych
Centrum zasobów przedsiębiorstwa
Centrum zabezpieczeń
Historia i stan pomocy technicznej
Konfiguracja systemu
Podręczniki
Sterowniki i materiały do pobrania
Rozwiązywanie problemów
Centrum systemu Windows Vista

Wszystkie usługi klienta
Dokumenty transportowe
Często zadawane pytania
Brakujące, niewłaściwe lub uszkodzone artykuły
Faktury
Przeniesienie własności
Status zamówienia

Informacje o gwarancji
Opisy programów gwarancyjnych
Przeniesienie własności
Rozszerzenia i uaktualnienia gwarancji
Stan gwarancji

Forum Dell (tylko po angielsku)

Kontakt z nami
Obsługa sprzedaży
Cała pomoc techniczna
Wszystkie usługi klienta

Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów będzie wiążące tylko, jeżeli zostanie potwierdzone przez DELL. Ceny i specyfikacje są aktualne w dniu ich publikacji, ale zależne od dostępności produktów i mogą ulec zmianie. DELL nie odpowiada za błędy edytorskie lub dotyczące zamieszczonych zdjęć produktów. Promocje dotyczą zamówienia obejmującego maksymalnie 5 jednostek produktu dla klienta. Zastosowanie mają standardowe Zasady i warunki sprzedaży dostępne pod następującym linkiem Zasady i warunki sprzedaży które nie naruszają bezwzględnie obowiązujących uprawnień konsumentów.

*Wszelkie terminy dostaw określone są w przybliżeniu. Ceny zawierają opłatę z tytułu dostawy (o ile nie zaznaczono inaczej) produktu na adres wskazany w zamówieniu. Zmiana adresu dostawy skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat. Koszty dostawy zależą od indywidualnych warunków. Szczegóły na stronie z koszykiem zamówień.

Treść dotyczy wyłącznie klientów i użytkowników z siedzibą w Polsce

DELL Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 02-017, Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058844, NIP 526-020-67-12, posiadająca kapitał zakładowy 102,623.62 PLN. GIOŚ E0002005W


snWEB4