DellConnect - Voorwaarden en bepalingen

Het DellConnect-programma biedt Dell-supportmedewerkers de mogelijkheid om uw computer te bedienen om problemen op te lossen. Met dit hulpprogramma kunnen de supportmedewerkers de configuratie van uw systeem analyseren, uw bestanden en registergegevens bekijken en bewerken, alsmede de informatie op uw scherm bekijken. De medewerker krijgt volledige toegang tot uw systeem. Daarom vragen wij u gedurende de gehele sessie bij uw computersysteem aanwezig te blijven om alle acties die worden uitgevoerd te controleren. Als de sessie eenmaal is begonnen, beschikt u altijd over de mogelijkheid om de besturing van het systeem over te nemen door uw muis te bewegen. Bovendien kunt u de sessie op elk gewenst ogenblik stoppen door in het sessievenster bovenaan rechts op het pictogram "X" te klikken.

Dell zal tijdens uw sessie informatie opvragen, verzamelen en gebruiken voor beperkte doeleinden. Als u meer informatie hierover wenst, raadpleegt u het onderwerp met de titel "Informatie verzamelen en gebruiken" dat hieronder is weergegeven.

De DellConnect-software downloaden

Door te downloaden u instemt met de Dell-softwarelicentieovereenkomst en het privacybeleid van Dell. Het gebruik van het DellConnect-programma is ook onderworpen aan de bepalingen van uw Serviceovereenkomst en Verkoopbepalingen en -voorwaarden. Door te downloaden, erkent u ook dat:
 • DellConnect-sessies kunnen worden opgenomen voor kwaliteitscontroles.
 • De Dell-medewerkers bevinden zich mogelijk buiten Nederland. U stemt ermee in dat u geen gecontroleerde technologie of software exporteert tijdens de sessie op afstand, tenzij die export is geautoriseerd.
 • Als tijdens de DellConnect-sessie een mogelijk illegale, verdachte of gevaarlijke activiteit wordt vastgesteld, behoudt Dell zich het recht voor om dit te melden aan de relevante overheidsinstellingen, inclusief politiediensten.
Voor het gebruik van DellConnect dient u door een Dell-technicus te worden begeleid. Neem contact op met Dell via de rechts vermelde kanalen als u op deze pagina bent geraakt zonder de hulp van een technicus.

Lees de voorwaarden samen met uw technicus. Klik op de knop Ik ga akkoord als u ermee akkoord gaat.

Ik ga akkoord

Opmerking: mogelijk wordt u gevraagd of u dit programma wilt installeren of uitvoeren.

DellConnect-software verwijderen

DellConnect van uw Windows XP -systeem verwijderen:
 1. Selecteer ‘Start’.
 2. Selecteer “Settings” (Instellingen).
 3. Selecteer “Control Panel” (Configuratiescherm).
 4. Selecteer “Add or Remove Programs” (Software).
 5. Zoek het programma met de naam “GoToAssist” (dat is DellConnect).
 6. Selecteer “Change or Remove” (Wijzigen of verwijderen).
 7. Volg alle instructies die verschijnen bij het verwijderen van GoToAssist (DellConnect).
DellConnect van uw Windows Vista - of Windows 7 -systeem verwijderen:
 1. Selecteer ‘Start’.
 2. Selecteer “Control Panel” (Configuratiescherm).
 3. Selecteer “Programs and Features” (Programma's en functies).
 4. Zoek het programma met de naam “GoToAssist” (dat is DellConnect).
 5. Selecteer “Uninstall/Change” (Verwijderen/wijzigen).
 6. Volg alle instructies die verschijnen bij het verwijderen van GoToAssist (DellConnect).

Uitgevoerde acties

De acties die uw medewerker kan uitvoeren om u te helpen.

 • De medewerker zal de controle over uw systeem overnemen om problemen op te lossen en de vereiste herstellingen uit te voeren.
 • De medewerker beschikt over de mogelijkheid om uw systeem te wijzigen.
 • In bepaalde situaties kan de medewerker bestands- en registergegevens bekijken en bewerken. In dat geval wordt u telkens gevraagd deze actie te aanvaarden of te weigeren.
 • De medewerker kan uw systeemconfiguratie bekijken en/of wijzigen om problemen op te lossen (vrije ruimte op harde schijven, programma's die worden uitgevoerd, instellingen, voorkeuren, enz.).
 • U kunt elke actie die de medewerker uitvoert ook zien.

Informatie verzamelen en gebruiken

Toegang tot-, verzamelen en gebruiken van gegevens (Niet-persoonlijke gegevens)

Tijdens de uitvoering van de deze service, zal Dell:

- statistische gebruiksgegevens over uw DellConnect-sessies verzamelen; en
- de volgende informatie verzamelen en gecodeerd in een gegevenslogbestand naar Dell verzenden:
 • Sessie-ID  - Willekeurig nummer dat wordt gebruikt om elke DellConnect-sessie te identificeren
 • Sessielogbestand  - Een logbestand of opname van alle acties van de Dell supportmedewerker zal worden geregistreerd
 • Datum / tijdstip  - Datum en tijdstip waarop een sessie is gestart en geëindigd
 • Internet Explorer  - Versie van het geïnstalleerde exemplaar van Internet Explorer
 • Servicepack  - Versie van het geïnstalleerde Windows-servicepack
 • Type computer  - Computermodel
 • Versie  - Versie van het geïnstalleerde exemplaar van Microsoft Windows (XP Pro, XP Home, enz.)
 • Systeemapparaten  - Systeemprofielgegevens (voorbeeld: Internet Explorer-instellingen, vrije ruimte op de harde schijf, processen in uitvoering)
Toegang tot-, verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Daarnaast zal Dell, tijdens de uitvoering van deze service, toegang krijgen tot uw unieke servicetagnummer, dat volgens het Dell-privacybeleid als persoonlijke informatie wordt beschouwd. Het is mogelijk dat Dell uw Cellconnect sessie opneemt. Daarbij kunnen ook uw telefoongesprek en schermafbeeldingen worden vastgelegd. Dit zal kunnen leiden tot het onbedoeld verzamelen van persoonlijke gegevens. Dell zal deze informatie uitsluitend voor kwaliteitscontrole gebruiken en zal de gegevens slechts gedurende een beperkte periode bewaren. DellConnect maakt gebruik van een aantal beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonlijke gegevens beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en blootstelling.

Meer hulp nodig?

Chat onlineChat Online met Technical Support
 
Contact Customer ServiceBel Technical Support
 
Online Self-HelpDell Support
snWEB4