Support Options

Support Home Page

Voedingsadapter levert geen stroom aan de computer niet of laadt de batterij niet op

Article ID : 266440_nlDate Published : 2010-11-18Journal ID : c81114a6-2e14-4c62-b3f0-4487677bfa76
 
Samenvatting van het artikel: Dit artikel geeft oplossingen voor problemen met voedingsadapters en batterijen.


Video over laptopbatterij die niet oplaadt bekijken

Inhoudsopgave:

 1. De voedingsadapter controleren
 2. De batterij controleren1.


  De voedingsadapter controleren  


 1. Verwijder de gelijkstroomkabel van de voedingsadapter uit de laptop.
 2. Controleer of de voedingsadapter op een stopcontact is aangesloten.
 3. Controleer het aan/uit-lampje van de voedingsadapter.
  (Zoek een groen lampje op de voedingsadapter of een blauw lampje op de aansluiting naar de computer):

  1. Als het lampje niet brandt:
   Controleer of het netsnoer correct is aangesloten. Controleer of het stopcontact goed werkt. Probeer anders een ander stopcontact.
   Sluit het netsnoer aan op het adapterblok met behulp van de volgende stappen.
   1. Koppel het netsnoer los van het stopcontact.
   2. Koppel het netsnoer los van het adapterblok.
   3. Sluit het netsnoer met twee handen aan op het voedingsadapterblok. Houd de adapter in de ene hand en schuif de netsnoerconnector op de aansluiting met twee of drie pinnen op het adapterblok (Afbeelding 1).
   4. Druk het netsnoer met de palm van de hand volledig in de adapter totdat het vastklikt (Afbeelding 2).

         
    Afbeelding 1: Lijn het netsnoer uit.


    Afbeelding 2: Druk stevig op het netsnoer tot het vastklikt.

   5. Als het aan/uit-lampje van het systeem nog steeds niet brandt, verwijdert u alle mediacommunicatie-apparaten (externe monitor, printer, webcam, etc.). Sluit de apparaten één voor één weer aan om te controleren welk apparaat mogelijk defect is.
     Opmerking:
    • Wanneer het lampje op de originele voedingsadapter nog steeds niet brandt en een andere voedingsadapter van hetzelfde type (indien beschikbaar) wel werkt, neem dan contact op met de afdeling Technische Support als uw systeem nog onder garantie valt. Als u wilt controleren of u nog garantie hebt, raadpleeg dan het Dell Knowledge Base-artikel Controleren wanneer uw garantie verloopt.

    • Als uw garantie is verlopen, kunt u een nieuwe voedingsadapter kopen op de website Dell batterijen en adapters.

  2. Wanneer het lampje knippert:
   Controleer of het netsnoer correct is aangesloten. Sluit het netsnoer aan op het adapterblok met behulp van de volgende stappen.
   1. Koppel het netsnoer los van het stopcontact.
   2. Koppel het netsnoer los van het adapterblok.
   3. Sluit het netsnoer met twee handen aan op het voedingsadapterblok. Houd de adapter in de ene hand en schuif de netsnoerconnector op de aansluiting met twee of drie pinnen op het adapterblok (Afbeelding 3).
   4. Druk en klik het netsnoer met de palm van de hand stevig vast (Afbeelding 4).

         
    Afbeelding 3: Lijn het netsnoer uit.


    Afbeelding 4: Druk het netsnoer stevig aan tot het vastklikt.

   5. Probeer de voedingsadapter op een werkend stopcontact. Wanneer het lampje nog steeds knippert, probeer dan een andere voedingsadapter van hetzelfde type, indien beschikbaar.
     Opmerking:
    • Wanneer het lampje op de originele voedingsadapter nog steeds niet brandt en een andere voedingsadapter van hetzelfde type (indien beschikbaar) wel werkt, neem dan contact op met de afdeling Technische Support als uw systeem nog onder garantie valt. Als u wilt controleren of u nog garantie hebt, raadpleeg dan het Dell Knowledge Base-artikel Controleren wanneer uw garantie verloopt.

    • Als uw garantie is verlopen, kunt u een nieuwe voedingsadapter kopen op de website Dell batterijen en adapters.
  3. Als het lampje brandt, werkt de batterij en kunt u het systeem inschakelen op de voedingsadapter.
    Als de voedingsadapter een foutmelding geeft, kunt u het Dell Knowledge Base-artikel Voedingsadapter toont foutmelding raadplegen voor meer informatie.
 4. Sluit de gelijkstroomkabel van de voedingsadapter opnieuw aan op de laptop en controleer het lampje. Wanneer dit uitgaat, neem dan contact op met de afdeling Technische Support als uw systeem nog onder garantie valt.
 5. Druk op de aan/uit-knop en controleer of er lampjes oplichten op de computer. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de afdeling Technische Support als uw systeem nog onder garantie valt.
 6. Wanneer u een Dell laptopcomputer inschakelt, kunt u de volgende of soortgelijke foutmelding ontvangen:
  The AC power adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance.
  Druk op de toets F3 (voor de toets F1 of F2) als u dit soort waarschuwingsberichten niet wilt zien.

  Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility. (Het type voedingsadapter kan niet worden vastgesteld. Hierdoor werkt het systeem niet optimaal. Druk op de toets F3 (vóór de toets F1 of F2) als u geen voedingswaarschuwingen meer wilt zien. Druk op F1 om door te gaan, F2 om de Setup Utility uit te voeren.)
  Controleer in dat geval of uw voedingsadapter de Dell voedingsadapter is die u bij uw systeem hebt ontvangen.
   Opmerking:
  Het batterijoplaadcircuit is zo ontworpen dat het wordt uitgeschakeld als de voedingsadapter niet wordt herkend in de BIOS. (Het systeem weet niet of voldoende stroom beschikbaar is om het systeem in te schakelen en de batterij op te laden)

  1. Haal de voedingsadapter gedurende vijf tot tien seconden uit het stopcontact en uit de laptop.
  2. Zorg ervoor dat de voedingsadapter lang genoeg is losgekoppeld om het lampje op de voedingsadapter te laten uitgaan.
  3. Haal de batterij uit de laptop. Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen van de batterij voor uw specifieke computer de online gebruikershandleiding. Klik op het merk en model van de computer en op de gewenste taal. Download de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.
  4. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact en de computer.
  5. Druk op de aan/uit-knop. Wanneer u nog altijd dezelfde of een vergelijkbare foutmelding ontvangt omtrent de stroomvoorziening, controleer dan of u het nieuwste BIOS en de nieuwste videodrivers gebruikt die beschikbaar zijn op de website Support.Dell.Com. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel "De website Drivers en downloads gebruiken"

Terug naar boven

2.


  De batterij controleren  

 1. Plaats nadat u de batterij hebt verwijderd om de voedingsadapter te testen, de batterij terug terwijl de computer is uitgeschakeld.
 2. Als u een computer met Windows 7 hebt, klik dan met de rechtermuisknop rechtsonder op het batterijpictogram en klik op Dell Extended Battery Life Options (Opties voor langere batterijduur van Dell). Als deze optie niet beschikbaar is, ga dan door naar Stap 3.
  1. Klik op het tabblad Battery Health (Batterijstatus).
  2. Let goed op het bericht op de pagina. Als er iets anders staat dan "Your battery is performing normally" (Uw batterij functioneert naar behoren) dient de batterij te worden vervangen. Controleren wanneer uw garantie verloopt. Als de garantie van uw batterij is verlopen, kunt u een nieuwe aanschaffen op de website Dell batterijen en adapters.
 3. Controleer de status van de batterij in het BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Controleer de status van de batterij in het BIOS. Let goed op het bericht op de pagina. Als er iets anders staat dan "Your battery is performing normally" (Uw batterij functioneert naar behoren) dient de batterij te worden vervangen. l
   Opmerking:
  Batterijen hebben één jaar garantie. Raadpleeg het Dell Knowledge Base-artikel Controleren wanneer uw garantie verloopt om te controleren of uw garantie nog geldt Als de garantie van uw batterij is verlopen, kunt u een nieuwe batterij aanschaffen op de website Dell batterijen en adapters.
 4. Dell biedt u een gratis diagnostische batterijtest. Als u deze test wilt uitvoeren, gaat u naar de site Dell Battery Diagnostics (Dell batterijdiagnose).

Terug naar boven

Toolbar
Start a New Search
Look up a journal
Choose your language
English
Cesky
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한글
Norsk
Polski
Português
Svenska
中文
snWEB1